How to make Paper Roses in Box

มาเรียนรู้การม้วนกระดาษแผ่นเรียบ ทำอย่างไรให้เป็นดอกกุหลาบน่ารักๆ นำไปจัดใส่ลงในกล่องคราฟท์เก๋ๆ สักใบ หรือจะประยุกต์ลงใส่ในกรอบรูป มอบให้เป็นของขวัญจากใจให้คนสำคัญของคุณ

ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย

12 มกราคม 2023