การซ่อมหนังสือชำรุดอย่างถูกวิธี

เข้าใจวิธีการซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานด้วยตนเอง จากมืออาชีพทางด้านการดูแลหนังสือของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี มากกว่า 30 ปี

อดิศักดิ์ อาแว

2 กุมภาพันธ์ 2021