DIY ไม้กวาดจากขวดพลาสติก

รายละเอียดหนังสือ


DIY ไม้กวาดจากขวดพลาสติก

ผู้แต่งหนังสือ อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
เผยแพร่เมื่อ
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ
หนังสือเล่มนี้จะชวนคุณผู้อ่านมาเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช้ที่มีมากมายรอบตัว นอกจากช่วยลดขยะแล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือนอีกด้วย มาเรียนรู้กันครับ
ลำดับเนื้อหาของหนังสือ

1. จัดเตรียมอุปกรณ์
2. วิธีการประดิษฐ์ไม้กวาด
2.1 การรีดขวดพลาสติก
2.2 การตรึงให้พลาสสติกเป็นเส้นตรง
2.3 การต้มเส้นพลาสติก
2.4 การขึ้นรูปไม้กวาด
3. การใช้งานไม้กวาดในรูปแบบต่างๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

สนใจอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่มั้ย?


ระยะเวลาที่ใช้อ่าน 60 นาที
วันพุธ 14.00 น.
ช่องทางการอ่าน
  • ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)

แสดงความคิดเห็น