คลินิกวิจัย สำนักวิทยบริการ

รายละเอียดหนังสือ


คลินิกวิจัย สำนักวิทยบริการ

ผู้แต่งหนังสือ ผศ.ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ และ ดร.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
ปรับปรุงล่าสุด
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ
คลินิกวิจัย สำนักวิทยบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย การเขียนบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักวิทยบริการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 3. เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน สู่การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ลำดับเนื้อหาของหนังสือ

1. ให้คำปรึกษากระบวนการทำวิจัยตั้งแต่ต้นจนปิดโครงการ
2. ให้คำปรึกษาด้านการเขียนบทความวิจัย การเขียนบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ
3. ให้คำปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักวิทยบริการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

สนใจอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่มั้ย?


ระยะเวลาที่ใช้อ่าน 60 นาที
วันพุธ 13.00 น. , 14.00 น. , 15.00 น. , 16.00 น.
ช่องทางการอ่าน
  • ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)
  • ออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)

สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


แสดงความคิดเห็น