การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน

รายละเอียดหนังสือ


การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน

ผู้แต่งหนังสือ อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
เผยแพร่เมื่อ
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ
เรียนรู้วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน เริ่มต้นตั้งแต่การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะเลี้ยงไส้เดือน วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ กระบวนการเพาะเลี้ยง สู่การได้มูลไส้เดือนเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับใช้ในการเกษตร
ลำดับเนื้อหาของหนังสือ

1. การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะเลี้ยงไส้เดือน
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
3. วิธีการเพาะเลี้ยง ดูแลไส้เดือน
4. การคัดแยกมูลไส้เดือน
5. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนและการนำไปใช้งาน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

สนใจอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่มั้ย?


ระยะเวลาที่ใช้อ่าน 60 นาที
วันพุธ 14.00 น.
ช่องทางการอ่าน
  • ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)

แสดงความคิดเห็น