เทคนิคการสอนออนไลน์ในยุค COVID-19

รายละเอียดหนังสือ


เทคนิคการสอนออนไลน์ในยุค COVID-19

ผู้แต่งหนังสือ ดร.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
ปรับปรุงล่าสุด
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ
เป็นการพูดคุย บอกเล่าประสบการณ์และแนะนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค COVID-19 อย่างไรให้ง่าย สะดวก และมีความสุขทั้งผู้สอนและผู้เรียน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนลไน์ เช่น Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams และ LMS2
ลำดับเนื้อหาของหนังสือ

1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค COVID-19 อย่างไรให้ง่าย สะดวก และมีความสุข
2. แนะนำ ให้คำปรึกษาเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนลไน์ เช่น Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams และ LMS2
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค COVID-19

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

สนใจอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่มั้ย?


ระยะเวลาที่ใช้อ่าน 60 นาที
วันพุธ 14.00 น. , 15.00 น.
ช่องทางการอ่าน
  • ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)
  • ออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)

สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


แสดงความคิดเห็น