มาเขียนหนังสือมีชีวิตกันเถอะ: JFK Human Books

รายละเอียดหนังสือ


มาเขียนหนังสือมีชีวิตกันเถอะ: JFK Human Books

ผู้แต่งหนังสือ JFK Human Library
ปรับปรุงล่าสุด
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ
หนังสือแนวใหม่ที่หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นชิน กับบริการ "คนอ่านคน (JFK Human Library)" ซึ่ง เป็นหนึ่งในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ที่มุ่งสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันองค์ความรู้ในตัวเอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในตัวเราแก่ผู้อื่น เราเชื่อว่าทุกคนคือหนังสือเล่มหนึ่งที่มีองค์ความรู้อยู่ในตัวที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญ มีความสนใจ และมีความรู้ที่สั่งสมไว้ภายในตัวคนหนึ่งคนเป็นข้อมูลมหาศาล สามารถให้ผู้อื่นเปิดอ่านได้ อันจะยังประโยชน์สู่สังคมต่อไป หนังสือ เรื่อง "มาเขียนหนังสือมีชีวิตกันเถอะ" เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ประสงค์จะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันองค์ความรู้ด้วยการเชิญชวนให้ทุกท่านมาเป็นหนังสือมีชีวิตกันเถอะ
ลำดับเนื้อหาของหนังสือ

1. รู้จักบริการ คนอ่านคน JFK Human Library
2. เราทุกคนเป็นหนังสือได้ มาเขียนหนังสือมีชีวิตกันเถอะ
– หนังสือมีชีวิตคืออะไร
– องค์ประกอบของหนังสือมีชีวิต 1 เล่ม
– เริ่มเขียนหนังสือ
3. แนะนำการใช้งานระบบ JFK Human Library
– การสมัครสมาชิก
– การขออ่านหนังสือมีชีวิต
– การเพิ่มหนังสือเล่มใหม่ของฉัน
4. การให้อ่านหนังสือมีชีวิตต้องทำอย่างไร

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

สนใจอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่มั้ย?


ระยะเวลาที่ใช้อ่าน 120 นาที
วันศุกร์ 13.00 น. , 15.00 น.
ช่องทางการอ่าน
  • ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)
  • ออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)

สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


แสดงความคิดเห็น