คลินิกนวัตกรรม สำนักวิทยบริการ

รายละเอียดหนังสือ


คลินิกนวัตกรรม สำนักวิทยบริการ

ผู้แต่งหนังสือ ดร.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
ปรับปรุงล่าสุด
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ
คลินิกนวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักวิทยบริการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 3. เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน สู่การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ลำดับเนื้อหาของหนังสือ

ลำดับเนื้อหาของหนังสือ
1. ให้คำปรึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมตั้งแต่ต้นจนปิดโครงการ
2. ให้คำปรึกษาด้านการเขียน การนำเสนอนวัตกรรม และการเขียนบทความวิชาการ
3. ให้คำปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักวิทยบริการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

สนใจอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่มั้ย?


ระยะเวลาที่ใช้อ่าน 30 นาที
วันพุธ 14.00 น. , 15.00 น.
ช่องทางการอ่าน
  • ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)
  • ออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)

สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


แสดงความคิดเห็น