การซ่อมหนังสือชำรุดอย่างถูกวิธี

รายละเอียดหนังสือ


การซ่อมหนังสือชำรุดอย่างถูกวิธี

ผู้แต่งหนังสือ อดิศักดิ์ อาแว
เผยแพร่เมื่อ
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ
เข้าใจวิธีการซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานด้วยตนเอง จากมืออาชีพทางด้านการดูแลหนังสือของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี มากกว่า 30 ปี
ลำดับเนื้อหาของหนังสือ

1. ตัวอย่างหนังสือที่ชำรุดเสียหาย
2. เครื่องมือที่ต้องใช้
3. ขั้นตอนและวิธีการซ่อมหนังสือ
4. การดูแลรักษาหนังสือ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

สนใจอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่มั้ย?


ระยะเวลาที่ใช้อ่าน 60 นาที
วันจันทร์ 14.00 น.
ช่องทางการอ่าน
  • ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)

แสดงความคิดเห็น