Rope Skills ตอน เงื่อนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

“เงื่อน” แน่นอนครับว่ามันตัองเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาจากเชือก ที่ทุกคนรู้จักกันดี แต่เชือกก็มีหลายแบบ หลายขนาด มีความแข็งแรงที่ต่างกัน และเงื่อนก็มีหลายรูปแบบ หลายวิธีในการผูก การเลือกใช้เชือกและการเลือกใช้เงื่อนในแต่ละครั้งย่อมต่างกัน เมื่อมีเชือกดี แต่การผูกที่ผิดวิธีก็ไม่มีประโยชน์ เรื่องราวของการผูกเชือกเพื่อให้เกิดเงื่อนที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเชือกให้กับงานนั้นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับทุกคนที่ต้องใช้เชือกในชีวิตประจำวัน จะต้องเรียนรู้วิธีการผูกเงื่อนแบบต่างๆ เพื่อให้ได้เงื่อนที่มีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการผูกเงื่อนต้องมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจ อย่างแน่นอน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผูกเงื่อน ไปด้วยกันนะครับ

Niramit Yodkliang

21 มกราคม 2022