กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้

ชื่อหนังสือ สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้ / Kulwadee Saraporn
วันที่อ่าน 15/03/2023 เวลา 14:00 – 16:00 น.
ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)
เป็นการอ่านแบบ อ่านแบบสาธารณะ
Zoom Meeting ID (กรณีอ่านออนไลน์)
ผู้อ่านร่วม

*กรณีอ่านหนังสือมีชีวิตผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ได้ตามระบบฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ได้ที่ https://zoom.us/download
*หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม ห้องสมุดขอความร่วมมือจากท่านได้ช่วยประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในครั้งนี้ที่ https://evaluation.oas.psu.ac.th/show.php?id=458
*ในกรณีที่กิจกรรมเป็นการอ่านแบบสาธารณะ ผู้สนใจสามารถ สมัครเป็นสมาชิกคนอ่านคน แล้วเลือกอ่านหนังสือ “สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้” ได้พร้อมกันตามวันเวลาและช่องทางดังรายละเอียดด้านบน รวมถึงสามารถเลือกอ่านหนังสือมีชีวิตเล่มอื่นๆ ของเราได้

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
บริการคนอ่านคน JFK Human Library
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://humanlibrary.oas.psu.ac.th
#คนอ่านคน
#JFKHumanLibrary
#ห้องสมุดมีชีวิต
#หนังสือมีชีวิต
#หนังสือคน
#DigitalLibrary
#HumanLibrary

แสดงความคิดเห็น