กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “เล่น TikTok ยังไงให้มีคนตามเยอะ”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง เล่น TikTok ยังไงให้มีคนตามเยอะ

ชื่อหนังสือ เล่น TikTok ยังไงให้มีคนตามเยอะ / กมลทิพย์ หลงหา
วันที่อ่าน 31/01/2023 เวลา 15:00 – 16:30 น.
ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)
เป็นการอ่านแบบ อ่านแบบสาธารณะ
Zoom Meeting ID (กรณีอ่านออนไลน์)
ผู้อ่านร่วม

*กรณีอ่านหนังสือมีชีวิตผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ได้ตามระบบฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ได้ที่ https://zoom.us/download
*หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม ห้องสมุดขอความร่วมมือจากท่านได้ช่วยประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในครั้งนี้ที่ https://evaluation.oas.psu.ac.th/show.php?id=453
*ในกรณีที่กิจกรรมเป็นการอ่านแบบสาธารณะ ผู้สนใจสามารถ สมัครเป็นสมาชิกคนอ่านคน แล้วเลือกอ่านหนังสือ “เล่น TikTok ยังไงให้มีคนตามเยอะ” ได้พร้อมกันตามวันเวลาและช่องทางดังรายละเอียดด้านบน รวมถึงสามารถเลือกอ่านหนังสือมีชีวิตเล่มอื่นๆ ของเราได้

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
บริการคนอ่านคน JFK Human Library
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://humanlibrary.oas.psu.ac.th
#คนอ่านคน
#JFKHumanLibrary
#ห้องสมุดมีชีวิต
#หนังสือมีชีวิต
#หนังสือคน
#DigitalLibrary
#HumanLibrary

แสดงความคิดเห็น