ข้อมูลสมาชิก

SORPHIYAH BOONTAMCHUAY

sorphiya.b@psu.ac.th

ประเภทสมาชิก หนังสือมีชีวิต
บุคลากร บุคลากรสายสนับสนุน คณะ/หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
ประวัติโดยย่อ
ชอบกีฬาเทนนิส และเล่นเทนนิสเป็นประจำทุกวัน
การศึกษา
ปริญญาตรี
ผลงาน
งานวิจัย เรื่อง 2 เรื่อง
  1. การสืบค้นฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี
  2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของนักศึกษา

Facebook