ข้อมูลสมาชิก

กลสมรรถ พจนาวาณิชย์

kolsmat.p@psu.ac.th

ประเภทสมาชิก หนังสือมีชีวิต
บุคลากร บุคลากรสายสนับสนุน คณะ/หน่วยงาน หอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
ประวัติโดยย่อ
จากที่เริ่มวิ่งจนตอนนี้เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว ถ้านับสนาม 10 k น่าจะนับไม่ถูก 21k จะประมาณ 7-8รายการ และฟูลมาราธอน 3 รายการ เทรล 2 รายการ และยังจะมีอีกหลายรายการในอนาคต แต่ถ้าให้นับระยะทางที่วิ่งมาตลอดสามรวมการฝึกซ้อมตอนนี้คนวิ่งเองยังนับไม่ถูกเลยครับ
การศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผลงาน
 จบหาดใหญ่มาราธอนที่เวลา 5 ชม 05 นาทีจบยะลามาราธอนที่เวลา 4 ชม 59 นาทีจบบางแสน 42 ที่เวลา 4 ชม 55 นาที
Facebook