กิจกรรมการอ่าน

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้ ชื่อหนังสือ สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้ / Kulwadee Saraporn วันที่อ่าน 29/03/2023 เวลา 10:00 – 12:00 น. ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) เป็นก

รายละเอียด »

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้ ชื่อหนังสือ สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้ / Kulwadee Saraporn วันที่อ่าน 15/03/2023 เวลา 14:00 – 16:00 น. ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) เป็นก

รายละเอียด »

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “ใจบันดาลแรง”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ใจบันดาลแรง ชื่อหนังสือ ใจบันดาลแรง / กิตติศักดิ์ แก้วเนียม วันที่อ่าน 24/02/2023 เวลา 14:00 – 16:00 น. ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) เป็นการอ่านแบบ อ่านแบบสาธารณะ Zoom Meeting

รายละเอียด »

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “How to make Paper Roses in Box”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง How to make Paper Roses in Box ชื่อหนังสือ How to make Paper Roses in Box / ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย วันที่อ่าน 13/02/2023 เวลา 14:00 – 15:30 น. ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) เป็นก

รายละเอียด »

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “เล่น TikTok ยังไงให้มีคนตามเยอะ”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง เล่น TikTok ยังไงให้มีคนตามเยอะ ชื่อหนังสือ เล่น TikTok ยังไงให้มีคนตามเยอะ / กมลทิพย์ หลงหาวันที่อ่าน 31/01/2023 เวลา 15:00 – 16:30 น.ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)เป็นการอ่านแบ

รายละเอียด »

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้ ชื่อหนังสือ สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้ / Kulwadee Saraporn วันที่อ่าน 29/03/2023 เวลา 10:00 – 12:00 น. ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) เป็นก

รายละเอียด »

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้ ชื่อหนังสือ สร้าง LINE STICKER ใคร ๆ ก็ทำได้ / Kulwadee Saraporn วันที่อ่าน 15/03/2023 เวลา 14:00 – 16:00 น. ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) เป็นก

รายละเอียด »

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “ใจบันดาลแรง”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ใจบันดาลแรง ชื่อหนังสือ ใจบันดาลแรง / กิตติศักดิ์ แก้วเนียม วันที่อ่าน 24/02/2023 เวลา 14:00 – 16:00 น. ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) เป็นการอ่านแบบ อ่านแบบสาธารณะ Zoom Meeting

รายละเอียด »

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “How to make Paper Roses in Box”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง How to make Paper Roses in Box ชื่อหนังสือ How to make Paper Roses in Box / ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย วันที่อ่าน 13/02/2023 เวลา 14:00 – 15:30 น. ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) เป็นก

รายละเอียด »

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “เล่น TikTok ยังไงให้มีคนตามเยอะ”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง เล่น TikTok ยังไงให้มีคนตามเยอะ ชื่อหนังสือ เล่น TikTok ยังไงให้มีคนตามเยอะ / กมลทิพย์ หลงหาวันที่อ่าน 31/01/2023 เวลา 15:00 – 16:30 น.ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)เป็นการอ่านแบ

รายละเอียด »