กิจกรรมการอ่าน

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต “กว่าจะเป็น Youtuber ล้าน Sub”

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง กว่าจะเป็น Youtuber ล้าน Sub ชื่อหนังสือ กว่าจะเป็น Youtuber ล้าน Sub / JFK Human Libraryวันที่อ่าน 03/03/2021 เวลา 13:00 – 14:30 น.ช่องทางการอ่าน ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)เป็นการอ่านแบบ อ

รายละเอียด »